ePanchayat - Project Monitoring System

CFMIS Data Entry Status of Gram Panchayats in SANTHABOMMALI Mandal of SRIKAKULAM District as on 30/05/2020 for the Fin.Year 2009-2010
District -> Mandal ->Panchayat Level
Panchayat April May June July August September October November December January February March
AKAKSLAKKAVARAM                        
ARIKAVALASA                        
BHAVANAPADU                        
BORUBHADRA                        
CHATLATHANDRA                        
CHINATUNGAM                        
DANDUGOPALAPURAM                        
GOVINDHAPURAM                        
HANUMANTHU NAIDU PETA                        
IJJUVARAM                        
JAGANNADHAPURAM                        
K.LINGUDU                        
KAKARAPALLI                        
KAPUGODAYAVALASA                        
KASPANAUPADA                        
KOLLIPADU                        
KOTAPADU                        
LAKKIVALASA                        
MALAGAM                        
MARRIPADU                        
MARUVADA                        
MEGHAVARAM                        
MULAPETA                        
NARASAPURAM                        
PALATALAGAM                        
RUNKU                        
S.B.KOTTURU                        
SANTHABOMMALI                        
TALLAVALASA                        
THOTADA                        
UMILADA                        
VADDITANDRA                        
VADDIVADA                        
YAMALAPETA