ePanchayat - Project Monitoring System

CFMIS Data Entry Status of Gram Panchayats in MAKAVARAPALEM Mandal of VISAKHAPATANAM District as on 19/01/2020 for the Fin.Year 2009-2010
District -> Mandal ->Panchayat Level
Panchayat April May June July August September October November December January February March
B.B.PALEM                        
BAYYAVARAM                        
BURUGUPALEM                        
G.KODURU                        
G.VENKATAPURAM                        
GANGA VARAM                        
GIDUTHURU                        
JANGALAPALLI                        
KONDALA AGRAHARAM                        
LATCHANNAPALEM                        
MAKAVARA PALEM                        
MALLAVARAM                        
NARAYANA RAJU PETA                        
P.P.AGRAHARAM                        
PAPAYYAPALEM                        
PEDDAPALEM                        
PYDIPALA                        
RACHAPALLI                        
RAMANNAPALEM                        
SETTIPALEM                        
TADAPALA                        
TAMARAM                        
TUTIPALA                        
VAJRAGADA                        
Z. GANGA VARAM