ePanchayat - Project Monitoring System

CFMIS Data Entry Status of Gram Panchayats in VEERULLAPADU Mandal of KRISHNA District as on 23/01/2020 for the Fin.Year 2009-2010
District -> Mandal ->Panchayat Level
Panchayat April May June July August September October November December January February March
ALLURU                        
BODHAVADA                        
CHATTANNAVARAM                        
CHENNARAOPALEM                        
CHOWTAPALLI                        
DACHAVARAM                        
DODDADEVARAPADU                        
GOKARAJUPALLI                        
GUDEM MADHAVARAM                        
JAGANNADHAPURAM                        
JAMMAVARAM                        
JAYANTHI                        
JUJJURU                        
KONATALAPALLI                        
NANDALURU                        
NARASIMHARAO PALEM                        
PEDDAPURAM                        
PONNAVARAM                        
THATIGUMMI                        
V. ANNAVARAM                        
VEERULLAPADU                        
VELLANKI