ePanchayat - Project Monitoring System

CFMIS Data Entry Status of Gram Panchayats in CHIRALA Mandal of PRAKASAM District as on 19/01/2020 for the Fin.Year 2009-2010
District -> Mandal ->Panchayat Level
Panchayat April May June July August September October November December January February March
Burlavari Palem                        
Chirala Nagar                        
Devanga Puri
Devimuthala                        
Epuru Palem                        
Gandhi Nagar                        
Gavinivanipalem                        
Kavuli Vari Palem                        
Kotha Palem                        
Pittuvari Palem                        
Ramakrishna Puram                        
Salman Center                        
Thotavari Palem                        
Vijayanagar Colony                        
Vodarevu