ePanchayat - Project Monitoring System

CFMIS Data Entry Status of Gram Panchayats in VOLETIVARI PALEM Mandal of PRAKASAM District as on 23/02/2020 for the Fin.Year 2009-2010
District -> Mandal ->Panchayat Level
Panchayat April May June July August September October November December January February March
Polinenipalem                        
Ammalapalem                        
Ankabhupalapuram                        
Annavarapadu                        
Athantivaripalem                        
Badavaripalem                        
Chundi                        
Kakuturu                        
Kalavalla                        
Kondareddypalem                        
Kondasamudram                        
Lingapalem                        
Naladalapur                        
Nukavaram                        
Pokuru                        
Polineni Cheruvu                        
Sakhavaram                        
Sameera Palem                        
Singamanenipalem                        
V.v.palem