ePanchayat - Project Monitoring System

CFMIS Data Entry Status of Gram Panchayats in JALADANKI Mandal of SRI POTTI SRIRAMULU NELLORE District as on 08/12/2019 for the Fin.Year 2009-2010
District -> Mandal ->Panchayat Level
Panchayat April May June July August September October November December January February March
Annavaram                        
Brahmanakraka                        
Chamadala                        
Chinakraka                        
Chowdavaram                        
Gattupalle                        
Gopannapalem                        
Jaladanki                        
Jamallapalem                        
Kammavaripalem                        
Kesavaram                        
Kothapalem                        
Krishnampadu                        
L.r.agraharam                        
Samavarapadu                        
Vemulapadu